Present Simple charakterystyczne zwroty

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Present Simple
Zastosowanie czasu Present Simple
Charakterystyczne zwroty w Present Simple
Mowa zależna w Present Simple
Strona bierna w Present Simple
Infografika na temat Present Simple
Ćwiczenia Present Simple

Czas Present Simple często stosujemy w połączeniu z wyrazami wymienionymi poniżej. Nie zawsze jest jednak konieczne używanie tych wyrazów, jeżeli jest wiadomo z sytuacji jakiego czasu należy użyć.

przysłówki nieokreślonej częstotliwości always, almost always, nearly always, generally, normally, regularly, usually, frequently, often, sometimes, occassionally, almost never, hardly ever, rarely, scarcely ever, seldom, not ...ever, never
przysłówki określonej częstotliwości once, twice, three/several times (a day/week/month)
hourly / daily / weekly / fortnighlty / monthly / yearly / annually
on Mondays, Fridays, weekdays
every morning / afternoon / evenining, every other day, every 3 years

Oto kilka przykładowych zdań pokazujących zastosowanie wyżej wymienionych określeń.

He always works at night.
On zawsze pracuje w nocy.
I go to church on Sundays.
Chodzę do kościoła w niedziele.
It rains in winter.
W zimie pada deszcz.
I don't work at weekends.
Nie pracuję w weekendy.
I usually go shopping on Saturday.
Zwykle chodzę na zakupy w soboty.
I often play tennis.
Często gram w tenisa.
I never go swimming.
Nigdy nie chodzę pływać.

Warto jest zwrócić uwagę na pozycję jaką zajmują przysłówki częstotliwości w zdaniu. Jeżeli występują one przez zwykłym czasownikem (nie formą czasownika być) to wówczas powinniśmy ich przed czasownikiem. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z formą czasownika być, czyli am, is, are, to wówczas należy użyć przysłówkę częstotliwości po wyżej wymienionych formach.

Podmiot + przysłówek + czasownik
I often watch TV.
Podmiot + czasownik 'być' + przysłówek
I am often late.

whenever

Whenever I hear this music, I think of you.
Kiedykolwiek słyszę tą muzykę, myślę o tobie.

when

When I get home, I will call you again.
Kiedy dotrę do domu, zadzwonię do Ciebie znowu.

How often

How often do you play chess?
Jak często grasz w szachy?