Tworzenie pytań w języku angielskim ćwiczenie

Napisz pytania po angielsku do podanych zdań twierdzących. UWAGA: Nie używaj skróconych form np. napisz: What is zamiast: What's. Nie wpisuj znaków zapytania ponieważ zostały one już umieszczone.
1. Bob is married. ?
2. You're from Australia. ?
3. Budapest is in Hungary. ?
4. You are 18. ?
5. Your name is Claudia. ?
6. He's French. ?
7. It's a Japanese car. ?
8. Edinburgh is the capital of Scotland. ?
9. You are a teacher. ?
10. She is married. ?