Pytania w języku angielskim

Gramatyka: pytania. Dopasuj pytania do odpowiedzi.
Where are you from?
What's our room number?
What are their names?
Where are the children?
Where are you?
Where's our taxi?
How old are you?
Twoja wyszukiwarka