Angielskie przymiotniki dzierżawcze ćwiczenie

Napisz właściwe przymiotniki dzierżawcze stosowane w języku angielskim aby uzupełnić zdania poniżej.
OsobaPrzymiotnik dzierżawczy
I book
you book
he book
she book
it book
we books
you books
they books