Przymiotniki dzierżawcze w angielskim ćwiczenie

Wybierz A, jeżeli 's oznacza przymitnik dzierżawczy lub B, jeżeli 's oznacza is.
Bob's wife is British
It's a fantastic film.
Tom's on holiday.
This is my brother's room.
Betty's son is seven.
What's in your bag.
Emma's late.
The boys are Matt's friends.
This is Jack's car.
My sister's name is Molly.