Angielskie słówka przetłumacz na polski i angielski

Explanations: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • POLISH
 • informacja
 • znaleźć
 • zadanie
 • przygotowanie
 • czytanie
 • pracownik
 • pracodawca
 • zdanie
 • karta
 • zaznaczyć
 • prawdziwy
 • fałszywy
 • nazwisko
 • telefon komórkowy
 • pytanie
 • mąż
 • żona
 • praca
 • użyteczny
 • język
 • dane
 • pełne imię i nazwisko
 • data urodzenia
 • miejsce urodzenia
 • nagły wypadek
 • wiek
 • zawód
 • żonaty
 • stanu wolnego
 • rachunek bieżący
 • wyciąg z rachunku
 • oddział (banku)
 • kierunek studiów
 • upoważniać
 • obiekty
 • związek
 • wliczając
 • biblioteka
 • narodowość
 • dzieci
 • przeliterować
 • rozumieć
 • wiedzieć
 • poprawić
 • koperta
 • miasto
 • właściwy
 • porządek, kolejność
 • duże litery
 • kraj
 • ENGLISH
 • information
 • to find
 • a task
 • preparation
 • reading
 • an employee
 • an employer
 • a sentence
 • a card
 • to mark
 • true
 • false
 • a surname
 • a mobile phone
 • a question
 • a husband
 • a wife
 • work
 • useful
 • language
 • data
 • full name
 • date of birth
 • place of birth
 • an emergency
 • age
 • job
 • married
 • single
 • a current account
 • a statement
 • a branch
 • course of study
 • to entitle
 • facilities
 • union
 • including
 • library
 • nationality
 • children
 • to spell
 • to understand
 • to know
 • to improve
 • an envelope
 • town/city
 • correct
 • order
 • capital letters
 • country