Angielskie wyrazy przeciwstawne ćwiczenie

Dopasuj angielskie wyrazy przeciwstawne.
start
open
a big meal
evening
go to bed
go out
leave school
the week
common
above