Fiszki język angielski

Fiszki angielski. Aby rozpocząć kliknij wyraz NEXT a następnie przetłumacz wyświetlony wyraz angielski na język polski. Aby sprawdzić swoją odpowiedź ponownie kliknij NEXT.
Czy mogę prosić espresso?Can I have an espresso, please?
Ile to jest? / Ile to kosztuje?How much is it?
turystaa tourist
zakryj wyrazycover the words
popatrz na cenylook at the prices
zakreśl właściwą odpowiedźcircle the right answer
dużo krajówa lot of countries
oni używają eurothey use the euro
bilet do kinathe cinema ticket
filiżanka kawya cup of coffee
ja kupują kawęI buy a coffee
napisz brakujące wyrazywrite the missing words
ty jesteś klientemyou are a customer
poproś o dwie rzeczyask for two things
zamień się rolamichange roles
ludzie na ulicypeople in the street
uzupełnij tabelkęcomplete the chart
odpowiedz na pytaniaanswer the questions
karta pamięcia memory card
karta telefonicznaa phone card
karta kredytowaa credit card
bilet do Oxfordua ticket to Oxford
pojedynczy czy podwójnysingle or double
trudne pytaniea difficult question
brązowy płaszcza brown coat
miła osobaa nice person
prawidłowy dźwiękthe correct sound
napisz cenywrite the prices
normalna (kawa) lattea regular latte
£120a hundred and twenty pounds
$0.80eighty cents
$15.99fifteen dollars ninety-nine
€50.99fifty euros ninety-nine
60psixty p
$13.25thirteen dollars twenty-five
€3.20three euros twenty
£12.75twelve pounds seventy-five
$0.50fifty cents
50pfifty pence (fifty p)