Past Continuous strona bierna

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Past Continuous
Zastosowanie czasu Past Continuous
Pytania w czasie Past Continuous
Przeczenia w czasie Past Continuous
Mowa zależna w Past Continuous
Strona bierna w Past Continuous
Krótkie odpowiedzi w Past Continuous
Ćwiczenia Past Continuous

Tworzenie zdań w stronie biernej w czasie Past Continuous rozpocznijmy od porównanie dwóch zdań. Pierwsze z nich jest w stronie czynnej, natomiast drugie jest w stronie biernej czyli passive voice.

I was writing a letter.
The letter was being written.

Jak widzimy w stronie biernej zaszły pewne zmiany. Tabelka poniżej pokazuje w jaki sposób możemy oznaczyć części zdania w passive voice.

podmiot + was / were + being + past participle

Zdania w czasie Past Continous zbudowane w stronie biernej składają się z następujących części: podmiot zdania, forma czasownika to be (być) w czasie przeszyłym czyli was lub were, tajemniczo brzmiący wyraz being (który w stronie biernej trudno jest przetłumaczyć na język polski) oraz past participle czyli trzecia forma czasowników nieregularnych lub w przypadku czasowników regularnych jest to forma czasu przeszłego. Jeżeli mamy do czynienia z podmiotem w liczbie mnogiej, to wówczas należy użyć formy were, co pokazuje tabelka poniżej.

Liczba pojedyncza
The letter was being written.
Liczba mnoga
The letters were being written.

Tłumacząc zdania w stronie biernej powinniśmy pamiętać o zaznaczeniu, że dana czynność była wykonywana. Tabelka poniżej pokazuje w jaki sposób należy tłumaczyć zdania w stronie biernej. W przypadku czasu Past Continuous mamy do czynienia z czynnościami, które były w trakcie wykonywania i które nie zostały zakończone. Możemy powiedzieć, że czynności są niedokonane.

I was writing a letter.
(Ja) Pisałem list.
The letter was being written.
List był pisany.