Szyk wyrazów w angielskich pytaniach ćwiczenie 6

Uszereguj podane wyrazy we właściwej kolejności, tak aby utworzyć poprawne zdania w języku angielskim. Jeżeli sądzisz, że twoja odpowiedź jest prawidłowa kliknij przycisk "Check". Jeżeli chcesz uzyskać podpowiedź, kliknij przycisk "Hint", aby otrzymać kolejny prawidłowy wyraz.