Pytania po angielsku ćwiczenie

Wybierz właściwe wyrazy stosowane w pytaniach w języku angielskim. Pytania powinny pasować do odpowiedzi umieszczonych z prawej strony pytań.
1 ‘ didn’t you pass the exam?’ ‘I didn’t study very hard.’
2 ‘ did you start your new job?’ ‘About six weeks ago.’
3 ‘ do you go at weekends?’ ‘To the beach.’
4 ‘ do you travel to work?’ ‘By bus.’
5 ‘ does he do?’ ‘He’s a doctor.’
6 ‘ books do you read?’ ‘I like detective stories.’
7 ‘ train are you going to catch?’ ‘The 7.15.’
8 ‘ were you on your last birthday?’ ‘Nineteen.’
9 ‘ did your car cost?’ ‘It wasn’t very expensive.’
10 ‘ is your favourite writer?’ ‘Paulo Coelho.’