Pytania i odpowiedzi po angielsku ćwiczenie

Dopasuj następujące pytania do podanych odpowiedzi w języku angielskim.
How far?
Where?
Why?
How much?
How many?
When?
Who?
What?
How often?
How tall?