Szyk wyrazów w angielskich pytaniach ćwiczenie 9

Uszereguj podane wyrazy we właściwej kolejności aby utworzyć poprawne pytanie w języku angielskim.