Angielskie słówka w tłumaczeniach

Explanations: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • POLISH
 • opalanie się
 • nurkowanie
 • biwakowanie, obozowanie
 • śpiewanie
 • granie na gitarze
 • podróżowanie
 • kajakarstwo
 • robienie zdjęć
 • jeżdżenie konno
 • łowienie ryb
 • leżenie w słońcu
 • zbieranie kwiatów
 • ogrodnictwo
 • jeżdżenie na rolkach
 • żeglowanie, żeglarstwo
 • zrywanie jabłek
 • jeżdżenie na rowerze
 • spacerowanie
 • obserwowanie mrówek
 • ściganie się
 • chodzenie do klubów
 • pójść pobiegać
 • jazda na deskorolce
 • pływanie
 • chodzenie na siłownie
 • jeżdżenie na nartach
 • surfowanie w Internecie
 • wypożyczanie video
 • aktywność w czasie wolnym
 • co jeszcze
 • badanie, sonda
 • według badania
 • najmniej popularne
 • rezultaty są zaskakujące
 • ludzie obecnie / teraz
 • przynajmniej
 • wydaje się, że
 • prawie każdy
 • wziąć udział w badaniu
 • chociaż
 • ENGLISH
 • sunbathing
 • diving
 • camping
 • singing
 • playing the guitar
 • travelling
 • canoeing
 • taking pictures/photos
 • riding a horse
 • fishing
 • lying in the sun
 • gathering flowers
 • gardening
 • rollerblading
 • sailing
 • picking apples
 • cycling
 • walking
 • watching ants
 • racing
 • clubbing
 • to go for a run
 • skateboarding
 • swimming
 • going to the gym
 • skiing
 • surfing the Internet
 • renting a video
 • leisure activity
 • what else
 • a survey
 • according to the survey
 • the least popular
 • the results are surprising
 • people nowadays
 • at least
 • it seems that
 • nearly everybody
 • to take part in a survey
 • though