Szyk wyrazów w angielskich pytaniach ćwiczenie 10

Uszereguj podane wyrazy we właściwej kolejności aby utworzyć poprawne pytanie w języku angielskim.