Pisownia angielskich wyrazów ćwiczenia

Przetłumacz wyrazy na końcu zdań na język angielski i wpisz je w odpowiednie pola w zdaniach.
1. Do you usually get up as soon as you ? budzisz się
2. Are slow getting in the morning? gotowy
3. How often do you run ? na górę po schodach
4. Are you after lunch? śpiący
5. Do you usually have a good in the morning? śniadanie
6. Do you play sport ? regularnie
7. Are you very fit and ? zdrowy
8. Do they look ? podobny
9. I sometimes eat . czekoladę
10. I cook a meal for my friends. okazjonalnie