Fiszki czasowniki nieregularne: 'be' - 'build'

Powiedz trzy formy czasowników nieregularnych w języku angielskim dla podanego polskiego czasownika. Rozpocznij klikając w przycisk 'Następny wyraz'.
byćbe, was / were, been
bić, pobićbeat, beat, beaten
stawać się, stać siębecome, became, become
rozpocząć, zacząćbegin, began, begun
zginaćbend, bent, bent
gryżć, kąsaćbite, bit, bitten
dmuchaćblow, blew, blown
łamaćbreak, broke, broken
przynosićbring, brought, brought
budowaćbuild, built, built