Czasowniki nieregularne w angielskim: 'be' - 'build' ćwiczenia

Wpisz brakujące formy czasowników nieregularnych w języku angielskim.

Znaczenie Bezokolicznik Czas przeszły Imiesłów
1. być
2. bić
3. stać się
4. zaczynać
5. zginać
6. gryźć, kąsać
7. dmuchać
8. łamać
9. przynosić
10. budować