Fiszki online z liczebnikami - tłumaczenie na polski

Powiedz polskie liczby dla wyświetlonych angielskich nazw. Rozpocznij od kliknięcia na przycisk Next a następnie ponownie naciśnij ten sam przycisk, żeby sprawdzić swoją odpowiedź.
one1
two2
three3
four4
five5
six6
seven7
eight8
nine9
ten10
eleven11
twelve12
thirteen13
fourteen14
fifteen15
sixteen16
seventeen17
eighteen18
nineteen19
twenty20
thirty30
forty40
fifty50
sixty60
seventy70
eighty80
ninety90
hundred100