Szyk wyrazów w angielskich zdaniach ćwiczenie 1

Uszereguj podane wyrazy w taki sposób aby utworzyć prawidłowe zdania w języku angielskim.