Pisownia kolorów po angielsku

Napisz nazwy kolorów w języku angielskim używając wymieszanych liter w podanych zdaniach. Użyj małych liter!
My mother’s umbrella is ABCKL.
Their car is ELLOWY.
Her coat is AEGNOR.
His watch is BNORW.
The door is AGRY.
The dictionary is IKNP.
My pen is BELU.
Tom’ mobile is DER.
Your glasses are EEGNR.
Her bag is EHITW.