Polski / angielski - tłumaczenia

Explanations: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • POLISH
 • Czy mogę prosić espresso?
 • Ile to jest? / Ile to kosztuje?
 • turysta
 • zakryj wyrazy
 • popatrz na ceny
 • zakreśl właściwą odpowiedź
 • dużo krajów
 • oni używają euro
 • bilet do kina
 • filiżanka kawy
 • ja kupują kawę
 • napisz brakujące wyrazy
 • ty jesteś klientem
 • poproś o dwie rzeczy
 • zamień się rolami
 • ludzie na ulicy
 • uzupełnij tabelkę
 • odpowiedz na pytania
 • karta pamięci
 • karta telefoniczna
 • karta kredytowa
 • bilet do Oxfordu
 • pojedynczy czy podwójny
 • trudne pytanie
 • brązowy płaszcz
 • miła osoba
 • prawidłowy dźwięk
 • napisz ceny
 • normalna (kawa) latte
 • £120
 • $0.80
 • $15.99
 • €50.99
 • 60p
 • $13.25
 • €3.20
 • £12.75
 • $0.50
 • 50p
 • ENGLISH
 • Can I have an espresso, please?
 • How much is it?
 • a tourist
 • cover the words
 • look at the prices
 • circle the right answer
 • a lot of countries
 • they use the euro
 • the cinema ticket
 • a cup of coffee
 • I buy a coffee
 • write the missing words
 • you are a customer
 • ask for two things
 • change roles
 • people in the street
 • complete the chart
 • answer the questions
 • a memory card
 • a phone card
 • a credit card
 • a ticket to Oxford
 • single or double
 • a difficult question
 • a brown coat
 • a nice person
 • the correct sound
 • write the prices
 • a regular latte
 • a hundred and twenty pounds
 • eighty cents
 • fifteen dollars ninety-nine
 • fifty euros ninety-nine
 • sixty p
 • thirteen dollars twenty-five
 • three euros twenty
 • twelve pounds seventy-five
 • fifty cents
 • fifty pence (fifty p)