Would rather ćwiczenie

Ćwiczenie Wybierz właściwe formy podanych czasowników aby uzupełnić następujące zdania. Potrzebujesz pomocy? Gramatyka