Czas Future Simple

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Future Simple
Zastosowanie czasu Future Simple
Charakterystyczne słówka w Future Simple
Mowa zależna w czasie Future Simple
Strona bierna w czasie Future Simple
Going to vs Future Simple
Ćwiczenia Future Simple

Future Simple definicja

Future Simple jest to jeden z angielskich czasów, należący do grupy czasów przyszłych. Jego odpowiednikiem w języku polskim może być czas Przyszły Prosty. Używając tego czasu jesteśmy wstanie powiedzieć, że coś wydarzy się w przyszłości. W zdaniach zbudowanych w czasie Przyszłym Prostym nie zawsze jest konieczne posługiwanie się określeniami czasu charakterystyczymi dla czasu przyszłego. Są one pomocne, jeżeli sam kontekst zdania nie wskazuje, że rozmówcy chodzi o czynność, która będzie miała miejsce w przyszłości.

Future Simple zdania

Poniżej znajdują się przykładowe zdania w czasie Future Simple wraz z tłumaczeniami na język polski. W zdaniach zaznaczono innym kolorem czasownik posiłkowy will wraz z czasownikiem.

The match will finish at 5 p.m.
Mecz skończy się o 5 popołudniu.

She will come tomorrow.
Ona przyjdzie jutro.

We will go by tram.
Pojedziemy tramwajem.

I will go to London by car.
Pojadę do Londynu samochodem.

They will sell their house next year.
Oni sprzedadzą dom w przyszłym roku.

I hope she will come next week.
Mam nadzieję, że ona przyjdzie w przyszłym tygodniu.