Godziny w języku angielskim

Dopasuj godziny w języku angielskim.
9.55
7.15
9.30
8.40
8.20
7.45
12.05
2.45
3.10
2.55