Angielskie wyrazy w zdaniach ćwiczenie

Wybierz właściwe wyrazy aby zupełnić podane zdania w języku angielskim.
Do you go to bed early or ?
Do you up early at the weekend?
Do you a lot of TV in the evening?
Do you have a or a shower?
Do you go a lot in the evening?
Do banks at the weekend?
Do people have a lunch on Saturday?
Which days do you have English ?
Do you for a big company?
Do you a newspaper?