Future Continuous charakterystyczne słówka

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Future Continuous
Zastosowanie czasu Future Continuous
Charakterystyczne słówka w Future Continuous
Mowa zależna w Future Continuous
Strona bierna w Future Continuous
Ćwiczenia Future Continuous

Gdy posługujemy się czasem Future Continuous możemy zauważyć pewne wyrazy i określenia, które dosyć często są z nim używane. Do takich charakterystycznych słówek należą:

in a minute / hour

She will be calling you in a minute.
Ona będzie dzwoniła do Ciebie za minutę.

in two days / months / years

A space vehicle will be circling Jupiter in four yours' time.
Pojazd kosmiczny będzie okrążał Jowisz za cztery lata.

next day / week / month / year

He will be taking his exam next week.
Będzie zdawał swój egzamin w przyszłym tygodniu.

this time tomorrow / next week / month / year

We'll be spending the summer in Australia this time next year.
Będziemy spędzali lato w Australii o tej porze w przyszyłym roku.

tomorrow / tonight

I'll be seeing Peter tomorrow.
Jutro będę się widział z Piotrem.

I'll be working on this tomorrow.
Jutro będę pracował nad tym.

Professor Brown will be giving a lecture on the Second World War tomorrow evening.
Jutro wieczorem profesor Brown będzie dawał wykład na temat drugiej wojny światowej.