Future Continuous mowa zależna

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Future Continuous
Zastosowanie czasu Future Continuous
Charakterystyczne słówka w Future Continuous
Mowa zależna w Future Continuous
Strona bierna w Future Continuous
Ćwiczenia Future Continuous

Naukę mowym zależnej w czasie Future Continuous rozpocznijmy od porównania dwóch zdań. Pierwsze z nich jest w stronie czynnej (Active Voice), natomiast drugie jest w stronie biernej (Passive Voice).

"I will be writing a letter this time tomorrow", he says.
"Będę pisał list jutro o tej porze", on mówi.

Jeżeli zmienimy to zdanie na stronę bierną, to wówczas będzie ono wyglądało w następujący sposób:

He says (that) he will be writing a letter this time tomorrow.
On mówi, że będzie pisał list jutro o tej porze.

Jak widzimy w przypadku naszego zdania nie zaszły większe zmiany poza zmianą zaimka osobowego z I na he. Wynika to z tego że, czasownik relacjonujących (w naszym przypadku jest to say) został użyty w czasie teraźniejszym. Spójrzym teraz jak będzie wyglądało to zdanie jeżeli czasownik relacjonujący zostanie użyty w czasie przeszłym.

"I will be writing a letter this time tomorrow", he said.
"Będę pisał list jutro o tej porze", on powiedział.

Zdanie to w mowie zależnej będzie wyglądało w następujący sposób:

He said (that) he would be writing a letter that time the next day / the followig day.
On powiedział, że będzie pisał list o tej porze następnego dnia.

Jak widzimy w przypadku użycia czasownika relacjonującego w czasie przeszyłym w naszym zdaniu zaszły całkiem duże zmiany.

Tabelka poniżej podsumowuje zmiany jakie zachodzą w sytuacji użycia czasu Future Continuous w mowie zależnej.

He says (that) will will tomorrow tomorrow
He said (that) will would tomorrow the next day / the following day