Future Continuous strona bierna

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Future Continuous
Zastosowanie czasu Future Continuous
Charakterystyczne słówka w Future Continuous
Mowa zależna w Future Continuous
Strona bierna w Future Continuous
Ćwiczenia Future Continuous

Budowę strony biernej w czasie Future Continuous poznamy na przykładzie dwóch zdań. Pierwsze z nich jest w stronie czynnej (Active Voice), natomiast drugie jest w stronie biernej (Passive Voice).

I will be writing a letter.
The letter will be being written.

Tabelka poniżej pokazuje z jakich elementów składają się zdania w stronie biernej w omawianym czasie.

podmiot + will + be + being + past participle

Zdania w stronie biernej w czasie Future Continuous składają się z następujących części: podmiot zdania, wyraz will, który jest czasownikiem posiłkowych służącym do sygnalizowania, że zdanie odnosi się do przyszłości. Następnym elementem jest czasownik be w swojej podstawowej formie, po którym następuje wyraz being. Sama forma tego wyrazu pokazuje, że mamy do czynienia z czasem Continuous z racji swojej końcówki ing, która charakteryzuje czasy ciągłe. Natomiast czasownik be w tym kontekście pokazuje, że mamy do czynienia ze stroną bierną. Ostatnim elementem występującym po formie being jest past participle czyli trzecia forma czasowników nieregularnych lub w przypadku czasowników regularnych jest to ich forma czasu przeszłego.

Następna tabelka pokazuje jaka jest różnica w tłumaczeniu pomiędzy tymi zdaniami. Pierwsze zdanie jest w stronie czynnej, natomist drugie w stronie biernej.

I will be writing a letter.
(Ja) będę pisał list.
The letter will be being written.
List będzie pisany.

Już sama nazwa czasu sugeruje, że mamy do czynienia z czasem Continuous czyli czasem Ciągłym. W związku z tym czynność wyrażana w tym czasie jest czynnością niedokonaną (pisany), w odróżnieniu od czynności dokonanej (napisany). Kolejna tabelka pokazuje jaka jest różnica pomiędzy stroną bierną w czasie Future Simple a Future Continuous.

The letter will be written.
List będzie napisany.
The letter will be being written.
List będzie pisany.

Różnica pomiędzy tymi czasami polega na tym, że w przypadku czasu Future Simple mówimy o czynności, która będzie dokonana w przyszłości, natomiast jeśli chodzi o czas Future Continuous to czynność będzie w trakcie wykonywania w określonym momencie w przyszłości.