Future Continuous - czas Przyszły Ciągły

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Future Continuous
Zastosowanie czasu Future Continuous
Charakterystyczne słówka w Future Continuous
Mowa zależna w Future Continuous
Strona bierna w Future Continuous
Ćwiczenia Future Continuous

Czas Future Continuous jest używany w stosunku do czynności, które są wykonywane w konkretnym momencie w przyszłości. Nie jest to jednak czas często używany w języku angielskim nie mniej jednak może on okazać się bardzo przydatny gdy chcemy zapytać się kogoś o plany na przyszłość w sposób uprzejmy.

He will be watching a match at 5 p.m. tomorrow.
He will be learning German the whole day.
This tomorrow I will be playing tennis.

I will be seeing them tomorrow.

When will you be going to Warsaw?
What will you be doing tonight?

She will be playing golf now.