Czasowniki nieregularne: z podziałem na grupy - prezentacja

Gramatyczne objaśnienia Prezentacja listy angielskiech czasowników nieregularnych w formie slajdów. Ćwiczenia Czasowniki