The Past Perfect Continuous - budowa

Czas Past Perfect Continuous jest tworzony używając had been we wszystkich osobach oraz present participle.

  Zdania twierdzące skrócone formy
I I had been writing a letter. I'd been writing a letter.
you You had been writing a letter. You'd been writing a letter.
he He had been writing a letter. He'd been writing a letter.
she She had been writing a letter. She'd been writing a letter.
it It had been writing a letter. It'd been writing a letter.
we We had been writing a letter. We'd been writing a letter.
you You had been writing a letter. You'd been writing a letter.
they They had been writing a letter They'd been writing a letter.
  Zdania przeczące skrócone formy
I I had not been writing a letter. I hadn't been writing a letter.
you You had not been writing a letter. You hadn't been writing a letter.
he He had not been writing a letter. He hadn't been writing a letter.
she She had not been writing a letter. She hadn't been writing a letter.
it It had not been writing a letter. It hadn't been writing a letter.
we We had not been writing a letter. We hadn't been writing a letter.
you You had not been writing a letter. You hadn't been writing a letter.
they They had not been writing a letter. They hadn't been writing a letter.
  Zdania pytające  
I Had I been writing a letter?  
you Had you been writing a letter?  
he Had he been writing a letter?  
she Had she been writing a letter?  
it Had it been writing a letter?  
we Had we been writing a letter?  
you Had you been writing a letter?  
they Had they been writing a letter?  
Twoja wyszukiwarka