Past Perfect Continuous budowa

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Past Perfect Continuous
Zastosowanie czasu Past Perfect Continuous
Charakterystyczne słówka w Past Perfect Continuous
Mowa zależna w Past Perfect Continuous
Strona bierna w Past Perfect Continuous
Ćwiczenia Past Perfect Continuous

Jak tworzymy czas past perfect continuous poznamy na przykładzie następującego zdania wraz z tłumaczeniem na język polski.

I had been writing letters all day.
(Ja) Pisałem listy cały dzień.

Jak widzimy sama nazwa tego czasu jest całkiem długa i co za tym idzie sama jego konstrukcja również nie należy do najkrótszych. Spójrzmy teraz na jakie elementy możemy podzielić zdania zbudowane w tym czasie.

podmiot + had + been + czasownik z
końcówką ing
+ dopełnienie

Zdania w czasie Past Perfect Continuous składają się z następujących elementów: podmiot zdania, wyraz had (taka sama forma dla wszystkich osób), been (taka sama forma dla wszystkich osób), czasownik z końcówką ing oraz dopełnienie zdania w postaci na przykład określenia czasu (w naszym przypadku jest to all day). Jak wspomnieliśmy formy had been są dokładnie takie same dla wszystkich osób bez względu na to czy mamy do czynienia z liczbą pojedynczą czy mnogą.

Liczba pojedyncza
I / you / he / she / it had been writing
working
running
exercising
Liczba mnoga
We / You / They had been crying
jogging
smoking
painting

Używając tego czasu możemy również posłużyć się skróconymi formami w odniesieniu do słówka had, co pokazuje kolejna tabelka.

Liczba pojedyncza
I / you / he / she / it 'd been writing
working
running
exercising
Liczba mnoga
We / You / They 'd been crying
jogging
smoking
painting

Past Perfect Continuous przeczenia

Przeczenia w omawianym przez nas czasie tworzymy w sposób podobny do innych czasów z grupy perfect. Oto przykładowe przeczenie:

I had not been writing a letter.
(Ja) nie pisałem listu.

Jak widzimy na pokazanym wyżej przykładzie przeczenia w czasie Past Perfect Continuous tworzymy poprzez dodanie słowa not do had. Bardzo dużym ułatwieniem jest fakt, że formy przeczące są dokładnie takie same dla wszystkich osób bez względu na to czy mamy do czynienia z liczbą pojedynczą czy mnogą. Tworząc przeczenia w tym czasie możemy również posługiwać się skróconymi formami, których tworzenie pokazuje tabelka poniżej.

had not = hadn't

Przykładowe zdania przeczące przedstawia tabelka poniżej.

Liczba pojedyncza
I / You / He / She / It hadn't been writing
waiting
running
beginning
lying
Liczba mnoga
We / You / They hadn't been eating
sleeping
drinking
watching
going

Past Perfect Continuous pytania

Pytanie w czasie Past Perfect Continuous tworzymy poprzez zmianę kolejności wyrazów w zdaniu. Spójrzmy na przykładowe pytanie:

Had you been writing an email?

Tworząc pytanie rozpoczynające się od słówka pytającego musimy pamiętać o zachowaniu właściwego szyku wyrazów. Szyk twierdzący jest możliwy w pytaniach, które są zbudowane w mowie zależnej (ale to już jest zupełnie osobnym temat).

When had you been writing an email?