Past Perfect Continuous zastosowanie

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Past Perfect Continuous
Zastosowanie czasu Past Perfect Continuous
Charakterystyczne słówka w Past Perfect Continuous
Mowa zależna w Past Perfect Continuous
Strona bierna w Past Perfect Continuous
Ćwiczenia Past Perfect Continuous

W języku angielskim używamy czasu Past Perfect Continuous, gdy mówimy o czynnościach, które miały miejsce w przeszłości i wydarzyły się przed innym wydarzeniem lub momentem w przeszłości.
I had been studying English very hard for 4 hours and felt very tired.


Past Perfect Continuous zastosowanie

Czas Past Perfect Continuous jest stosowany w odniesieniu do następujących sytuacji:


1. Gdy mówimy o sytuacji lub czynności, która miała miejsce przed innym wydarzeniem w przeszłości.

The water had been boiling for half an hour before I noticed it.
Woda gotowała się przez pół godziny zanim to zauważyłem.
It had been snowing the whole day and the children wanted to go skiing.
Cały dzień padał śnieg i dzieci chciały iść na narty.

2. Czas Past Perfect Continuous używamy w niektórych okresach warunkowych.

If he had been working hard, he wouldn't have had any financial problems.
Gdyby on pracował ciężko, nie miałby żadnych finansowych problemów.

3. W mowie zależnej.

He said he had been working very hard.
Powiedział, że pracował bardzo ciężko.