Czas Past Perfect Continuous

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Past Perfect Continuous
Zastosowanie czasu Past Perfect Continuous
Charakterystyczne słówka w Past Perfect Continuous
Mowa zależna w Past Perfect Continuous
Strona bierna w Past Perfect Continuous
Ćwiczenia Past Perfect Continuous

Past perfect continuous definicja

Past Perfect Continuous jest to czas w języku angielskim, funkcjonujący również pod nazwę Past Perfect Progressive, którego odpowiednikim w języku polskim może być czas przeszły ciągły niedokonany. Funkcją tego czasu jest opisywanie czynności, które miały miejsce w przeszłości i które nie zostały zakończone o określonym momencie (również w przeszłości). Czas ten nie pokazuje w żaden sposób związku wykonywanej czynności w chwilą obecną. Czynność opisywana w tym czasie ma charakter czynności ciągłej, która nie została zakończona.

Używając tego czasu rozmówca chce podkreślić ciągłość wykonywanej czynności, a nie tylko odnieść się do przeszłości.

Past perfect continuous przykłady

It had been raining the whole day so we decided to stay at home.
Cały dzień padał deszcz, więc postanowiliśmy zostać w domu.

She had been writing emails before he arrived.
Ona pisała maile zanim my przyjechaliśmy.

She had been learning to cook and she couldn't even make an omelette.
Uczyła się gotować i nie potrafiła nawet zrobić omletu.

He knew that shehad been lying to him.
Wiedział, że ona go okłamuje.