Past Simple zastosowanie

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Past Simple
Zastosowania czasu Past Simple
Przeczenia w czasie Past Simple
Pytania w czasie Past Simple
Was Were w Past Simple
Strona bierna w czasie Past Simple
Ćwiczenia Past Simple

W języku angielskim używamy czasu Past Simple, gdy mówimy o czynnościach, które wydarzyły się w przeszłości.
He bought a new car two months ago.


Past Simple - diagram

Czas Simple Past jest stosowany w odniesieniu do następujących sytuacji:


1. Gdy mówimy o sytuacjach które miały miejsce w zdefiniowanej przeszłości. W zdaniu możemy użyć określenia czasu, które będzie wskazywało nam dokładnie kiedy miała miejsce określona czynność.

I watched TV last night.
Oglądałem telewizję ostatniej nocy.
He came back home at three.
Wrócił do domu o trzeciej.
He stopped smoking three years ago.
Przestał palić papierosy trzy lata temu

2. Gdy pytamy kiedy coś się wydarzyło.

When did you come back home?
Kiedy wróciłeś do domu?
When did you see her?
Kiedy widziałeś ją?

3. Gdy mówimy o sytuacjach, które wydarzyły się w przeszłości bez konieczności dokładniego jej określania.

Who gave you these lovely flowers?
Kto dał tobie te urocze kwiaty?
The train was late again.
Pociąg znowu się spóźnił.
I lived in London for four years.
Mieszkałem w Londynie przez cztery lata.

4. Gdy mówimy o sytuacjach, które wydarzyły się w przeszłości i następowały krótko po sobie.

She got up, put on her coat and left without a word.
Wstała, założyła swój płaszcz i wyszła bez słowa.

5. Gdy używamy okresów warunkowych.

If he got a lot of money, he'd spend it immediately.
Jeśli dostałby dużo pieniędzy, wydałby je natychmiast.

6. Gdy chcemy aby nasza wypowiedź była bardziej uprzejma.

I wondered if you could do me a favour.
Zastanawiałem się czy mógłbyś wyświadczyć i przysług.ó
I thought you might need some money.
Myślałem, że mógłbyś potrzebować trochę pieniędzy.

7. Gdy stosujemy określone wyrażenia tj. I wish, if only, it's time, w których Past Simple może odnosić się do teraźniejszości lub przyszłości.

I wish I knew the answer to this question.
Szkoda, że / Żałuję że nie znam odpowiedzi na to pytanie.
It's time we went home.
Pora żebyśmy poszli do domu.