Past Simple przeczenia

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Past Simple
Zastosowania czasu Past Simple
Przeczenia w czasie Past Simple
Pytania w czasie Past Simple
Was Were w Past Simple
Strona bierna w czasie Past Simple
Ćwiczenia Past Simple

Ucząc się przeczeń w języku angielskim warto jest na samym początku wrócić do czasu Present Simple i przypomnieć sobie jak wyglądają przeczenia w tym właśnie czasie. Oto przykład przeczenia w czasie Present Simple:

I don't (do not) write a letter.

A teraz zobaczmy jak wygląda przeczenie w czasie Past Simple:

I didn't (did not) write a letter.

Jak widzimy na tym przykładzie jedyna różnica polega na zmianie formy don't na formę didn't. Forma ta powstaje poprzez połączenie dwóch wyrazów:

did + not = didn't

Bardzo dużym ułatwieniem w przypadku czasu Past Simple jest to, że przeczenia wyglądają dokładnie tak samo dla wszystkich osób. Nie ma tutaj żadnych wyjątków, nawet dla trzeciej osoby liczby pojedynczej przeczenie wygląda tak samo jak dla pozostałych osób. Tabelka poniżej pokazuje jak tworzymy przeczenia dla wszystkich osób.

Liczba pojedyncza
I / You / He / She / It didn't arrive
finish
start
open
Liczba mnoga
We / You / They didn't go
eat
sleep
watch

Bardzo ważną rzeczą o której należy pamiętać jest to, że czasownik w przeczeniach jest używany w swojej podstawowej formie. Nie używamy już formy przeszłej czasownika. Jest ona używany wyłącznie w zdaniach twierdzących. Na początku nauki języka angielskiego bardzo wiele osób o tym zapomina.