Past Simple pytania

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Past Simple
Zastosowania czasu Past Simple
Przeczenia w czasie Past Simple
Pytania w czasie Past Simple
Was Were w Past Simple
Strona bierna w czasie Past Simple
Ćwiczenia Past Simple

Past simple jak tworzymy pytania? Najlepszym sposobem poznania odpowiedzi jest przypomnienie sobie pytań w czasie Present Simple, który jest jednym z pierwszych czasów, jaki jest wprowadzany podczas nauki języka angielskiego. Pytanie w czasie Present Simple wygląda następująco:

Do you write letters?
What do you write?

A teraz spójrzmy jak wyglądają pytania w czasie Past Simple:

Did you write letters?
What did you write?

Tworzenie pytań w czasie Past Simple polega na dodaniu przed podmiot zdania słówka did, które sygnalizuje że mamy do czynienia z formą pytającą zdania. Drugą bardzo ważną rzeczą jest użycie czasownika w jego podstawej formie (nie w formie czasu przeszłego!), co bardzo wiele osób zaskakuje i sprawia na początku pewne trudności. Przypomnijmy, że formy przeszłe czasowników używamy tylko i wyłącznie tworząc zdania twierdzące. W przeczeniach i pytaniach powinniśmy użyć form podstawowych czasowników dla wszystkich osób bez wyjątków. Tabelka poniżej przedstawia pytania w czasie Przeszłym Prostym dla wszystkich osób.

Liczba pojedyncza
Did I / you / he / she / it arrive
finish
start
open
Liczba mnoga
Did we / you / they go
eat
sleep
watch

W przypadku omawianego czasu pytania tworzymy dokładnie tak samo dla wszystkich osób.