Present Continuous mowa zależna

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Present Continuous
Zastosowanie czasu Present Continuous
Charakterystyczne zwroty w Present Continuous
Mowa zależna w Present Continuous
Strona bierna w Present Continuous
Ćwiczenia Present Continuous

Budowę mowy zależnej, czyli Reported Speech w czasie Present Continuous poznamy na przykładzie zdania w mowie niezależnej (Indirect Speech) wraz z tłumaczeniem na język polski.

"I am writing an email now", he says.
"Piszę maila teraz", on mówi.

Jeżeli zamienimy to zdanie w mowie niezależnej na mowę zależną, to wówczas będzie ono wyglądało w następujący sposób.

He says (that) he is writing an email now.
Mówi, że pisze maila teraz.

W podanym wyżej przykładzie czasownik say został użyty w czasie teraźniejszym i dlatego właśnie nie jest konieczne zmieniane czasu zamieniając zdanie na mowę zależną. W kolejnym przykładzie czasownik say jest użyty w czasie przyszłym.

"I am writing an email now", he said.
"Piszę maila teraz", on powiedział.

Gdy zamienimy to zdanie na mowę zależną to wówczas zajdę w nim określone zmiany.

He said (that) he was writing an email then.
Powiedział, że pisał maila wtedy.

Jak widzimy w przypadku czasu Present Continuous ulega on zamianie na czas Past Continuous jeżeli użyty czasownik jest w czasie przeszłym. Poza tą zmianą zamieniliśmy słówko now na then.

Możemy podsumować zmiany jakie zaszły w formie następującej tabelki.

He says (that) Present Continous Present Continuous
He said (that) Present Continuous Past Continuous

Kolejna tabelka zawiera porównanie zdania w mowie bezpośredniej (Indirect Speech) ze zdaniem w mowie zależnej (Reported Speech).

"I am writing an email now", he said. He said he was writing an email then.