Present Continuous zastosowanie

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Present Continuous
Zastosowanie czasu Present Continuous
Charakterystyczne zwroty w Present Continuous
Mowa zależna w Present Continuous
Strona bierna w Present Continuous
Ćwiczenia Present Continuous

It's raining now.
Pada teraz deszcz.

Present Continuous zastosowanie

Zdanie to pokazuje podstawowe zastosowanie czasu Present Continuous jakim jest wyrażanie czynności mających miejsce w chwili mówienia. Jeżeli chcemy zaznaczyć to, że czynność jest wykonywany akurat w momencie, kiedy zdanie jest wypowiadane, to możemy użyć takich okoliczników czasu jak na przykład: now, at the moment, just etc. Oto kilka innych przykładów zdań pokazujących opisywane tutaj zastosowanie.

Please don't make so much noise. I'm trying to work.
Proszę, nie rób tak dużo hałasu. Próbuję pracować.
Where's Peter?' 'He's having a bath.'
'Gdzie jest Piotr?' 'Bierze kąpiel.'
Someone's knocking at the door. Can you answer it?
Ktoś puka do drzwi. Możesz otworzyć?

Warto jest zaznaczyć, że czynności, które są wykonywane w chwili mówienia, są czynnościami nieskończonymi, na przykład:

He's texting his girlfriend.
Esemesuje ze swoją dziewczyną.

Jeżeli chcielibyśmy podkreślić ciągłość trwania określonej czynności, to wówczas możemy użyć wyrazu still.

He's still texting his girlfriend.
Wciąż Esemesuje ze swoją dziewczyną.

What's he doing these days?
Co on porabia w tych dniach?

Present Continuous zastosowanie

W tym kontekście odnosimy się do sytuacji, która jest chwilowa i nie koniecznie odbywa się w chwili mówienia.

I'm reading a very interesting book.
Czytam bardzo interesującą książkę.

Zdanie to nie oznacza, że w chwili gdy to zdanie jest wypowiadane ktoś czyta książkę, lecz że osoba ta jest w trakcie czytania interesującej książki, która w tej chwili leży na przykład w domu na stoliku z zakładką w środku.

Don't take this ladder away. Your brother is using it.
Nie bierz tej drabiny. Twój brat jej używa.

Zdanie to nie musi wcale oznaczać, że drabina jest używana w tej chwili, lecz że jest tylko chwilowo pozostawiona bezczynnie. Oczywiście może mieć również do czynienia z sytuacjami, które pomimo tego, że odnoszę się do czynności chwilowych, są wykonywane w chwili mówienia.

The river is flowing very fast after last night's rain.
Rzeka płynie bardzo szybko po deszczu ostatniej nocy.

People are becoming less tolerant these days.
Ludzie stają się coraz mniej tolerancyjni w dzisiejszych czasach.

Present Continuous zastosowanie

Używamy omawianego czasu w sytuacji, gdy opisujemy określone trendy.

We are spending next summer in Greece.
Spędzamy następne wakacje w Grecji.

Present Continuous zastosowanie

Inny zastosowaniem czasu Present Continuous jest mówienie o czynnościach lub wydarzeniach zaplanowanych w przyszłości. Generalnie w tego typu zdaniach używamy okolicznika czasu, jeśli nie wynika jasno z kontekstu, że mówimy o przyszłości. To zastosowanie czasu Present Continuous jest bardzo często kojarzone z przyjazdami i odjazdami w przyszłości i charakteryzuje się takimi wyrazami jak: arrive, come, go, leave w celu pokazania planów związanych z podróżą.

She's arriving tomorrow morning.
Ona przyjeżdża jutro rano.

He's always making the same mistake.
On zawsze popełnia ten sam błąd.

Present Continuous zastosowanie

Kolejnym zastosowaniem jest opisywanie sytuacji, które powtarzają się. Charakterystycznymi przysłówkami dla tego zastosowania są: always, constantly, continually, forever, repeatedly. Nawet niektóre czasowniki, które z reguły nie występują w formie ciągłej, mogą być użyte w tym kontekście.

She's always helping people.
Ona zawsze pomaga ludziom.
I'm always hearing funny stories about her.
Zawsze słyszę zabawne historie na jej temat.