Present Continuous Present Simple

Ćwiczenie Wybierz właściwe zwroty i wyrażenia aby uzupełnić następujące zdania w języku angielskim. Zdania są w czasie Present Continuous i Present Simple. Potrzebujesz pomocy? Czas Present Simple
Czas Present Continuous