Czas Present Continuous

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Present Continuous
Zastosowanie czasu Present Continuous
Charakterystyczne zwroty w Present Continuous
Mowa zależna w Present Continuous
Strona bierna w Present Continuous
Ćwiczenia Present Continuous

Present Continuous definicja:
Czas Present Continuous, funkcjonujący również pod nazwą Present Progressive, jest angielskim czasem, którego odpowiednikiem w języku polskim może być czas Teraźniejszy Ciągły. Główną funkcją, tego czasu jest opisywanie czynności, które są wykonywane w chwili mówienia lub w obrębie teraźniejszości.

Istnieje grupa czasowników, które zasadniczo nie są używane w czasie Present Continuous. Czasowniki te można pogrupować na następujące kategorie:

Czasowniki zmysłów feel, hear, see, smell, notice, observe (=notice),
Czasowniki wyrażające uczucia i emocje admire, adore, appreciate, care for, desire, detest, dislike, fear, hate, like, loathe, love, mind, respect, value, want, with
Czasowniki odnoszące się do czynności umysłowych agree, appreciate, assume, believe, expect, feel, forget, know, mean, perceive, realize, recall, recognize, recollect, remember, see, see through, suppose, think ( = have an opinion), trust, understand