Present Perfect pytania

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Present Perfect
Zastosowanie czasu Present Perfect
Pytania w czasie Present Pefect
Przeczenia w czasie Present Perfect
Strona bierna w czasie Present Perfect
Charakterystyczne wyrazy w Present Perfect
Ćwiczenia Present Perfect Simple

Naukę tworzenia pytań w czasie Present Perfect Simple rozpocznijmy od przykładowego pytania.

Have I written a letter?

Jeżeli już wcześniej poznaliśmy zasady tworzenia zdań twierdzących w tym czasie, to możemy zauważyć, że pytaniu zmieniła się kolejność wyrazów. Przed podmiotem zdania należy użyć formy czasownika have (w przypadku trzeciej osoby liczby pojedynczej będzie to has). Tabelka poniżej przedstawia przykładowe pytania dla wszystkich osób.

Liczba pojedyncza
Have I / you arrived?
finished?
started?
shut?
Has he / she / it
Liczba mnoga
Have we / you / they gone?
eaten?
slept?
watched?

Tłumacząc zdania powyżej na język polski, wszystkie z nich będą rozpoczynały się od słowa Czy ... Nie należy rozumieć przez to, że wyrazem oznaczającym czy jest have lub has, bo tak nie jest. Zmiana kolejności wyrazów w zdaniu jest sygnałem na naszego rozmówcy, że mamy do czynienia z pytaniem a nie ze zdaniem twierdzącym. Spójrzmy na inne przykłady:

What have you done?

Jak widzimy na przykładzie tego pytania musimy zachować zmieniony szyk wyrazów charakterystyczny dla pytań. Zawsze przed podmiotem musimy użyć formy czasownika have lub has w przypadku trzeciej osoby liczby pojedynczej.