Present Perfect zastosowanie

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Present Perfect
Zastosowanie czasu Present Perfect
Pytania w czasie Present Pefect
Przeczenia w czasie Present Perfect
Strona bierna w czasie Present Perfect
Charakterystyczne wyrazy w Present Perfect
Ćwiczenia Present Perfect Simple

Na wstępie, aby lepiej sobie wyobrazić jak należy stosować czas Present Perfect Simple spójrzmy na wykresy poniżej, które pozwolą na lepiej zrozumieć stosowanie tego czasu. Czasu Present Perfect Simple używamy, gdy mówimy o czynnościach, które wydarzyły się w nieokreślonej przeszłości, ale których skutki są widoczne obecnie.

The lift has broken down.

I've washed the car.


present perfect

Gdy mówimy o czynnościach, które wydarzyły się określoną liczbę razy w przedziale czasu, w którym obecnie się znajdujemy np. today, this morning, this year etc.

He has rung up three times this morning already.


present perfect

Gdy mówimy o czynnościach, które rozpoczęły się w przeszłości i wciąż trwają w chwili mówienia.

He has been in the army for two years.

I have smoked since I left school.


present perfect

Czas Present Perfect jest stosowany w odniesieniu do następujących sytuacji:

1. Gdy mówimy o obecnych skutkach czynności, która wydarzyła się w przeszłości.

She's opened the window.
I've read that book.
He's watched that film.

2. Gdy mówimy o czynnościach, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej.

I've lived in London since 2006.
He has been here since I came.
She has known him for 20 years.
He hasn't been ill for ten years.

3. Gdy mówimy o czynnościach, które miały miejsce w przedziale czasowym, którego koniec stanowi chwila     obecna.

I haven't touched that book for 10 days.
I have been to England frequently since 1996.
He has painted a lot of portraits since he left Paris.

4. Gdy mówimy o czynnościach lub sytuacjach, które kończą się w chwili mówienia lub tuż przed nią.     Przeważnie dotyczy to zdań przeczących.

I haven't seen you for ages.
I've never heard anything like it.

5. 'Present Perfect' używamy zastępując czas 'Future Perfect' w określonych zdaniach czasowych.

When you have worked with us for ten years, we'll give you a company car.