Czas Present Perfect Simple

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Present Perfect
Zastosowanie czasu Present Perfect
Pytania w czasie Present Pefect
Przeczenia w czasie Present Perfect
Strona bierna w czasie Present Perfect
Charakterystyczne wyrazy w Present Perfect
Ćwiczenia Present Perfect Simple

Present Perfect Simple jest jednym z najczęściej stosowanych czasów w języku angielskim. W tej części naszego serwisu szczegółowo zajmujemy się przedstawieniem tego czasu, z podziałem na graficzne przedstawienie zastosowań wymienionego czasu, form, pisowni, czasowników wyjątkowych, charakterystycznych wyrazów oraz ćwiczeń. Chcąc przejść do poszczególnych części należy wykorzystać zakładki umieszczone powyżej.

Zasadniczo nie ma dokładnie takiego samego odpowiednika czasu Present Perfect w języku polskim i dlatego właśnie sprawia on nam takie wiele kłopotów. Nie należy się jednak tym zrażać ponieważ mimo wszystko nie jest on tak bardzo skomplikowany. Warto jest poznać dokładnie ten czas ponieważ może się on okazać bardzo użyteczny.