Fiszki online z liczebnikami - tłumaczenie na angielski

Powiedz angielskie wyrazy dla wyświetlonych liczb. Rozpocznij od kliknięcia w przycisk z wyrazem Next a następnie ponownie naciśnij ten sam przycisk, żeby sprawdzić swoją odpowiedź.
1one
2two
3three
4four
5five
6six
7seven
8eight
9nine
10ten
11eleven
12twelve
13thirteen
14fourteen
15fifteen
16sixteen
17seventeen
18eighteen
19nineteen
20twenty
30thirty
40forty
50fifty
60sixty
70seventy
80eighty
90ninety
100hundred