Szyk wyrazów w angielskich zdaniach ćwiczenie 9

Uszereguj podane wyrazy w taki sposób aby utworzyć prawidłowe zdania w języku angielskim.


Twoja wyszukiwarka