Wyrazy przeciwstawne po angielsku ćwiczenie

Dopasuj angielskie wyrazy przeciwstawne.
happy
hot
answer
true
tall
end
old
big
married
expensive