Zwierzęta po angielsku


Tabelka poniżej zawiera nazwy zwierząt w języku angielskim z podziałem na rodzaj męski i żeński wraz z tłumaczeniami na język polski.

Rodzaj męski Rodzaj żeński Tłumaczenie
stalion mare ogier / klacz
bull cow byk / krowa
cock hen kogut / kura
dog bitch pies / suka
drake duck kaczor / kaczka
fox vixen lis / lisica
gander goose gąsior / gęś
lion lioness lew / lwica
ram ewe baran / owca
buck hind samiec antylopy / łania
stag doe jeleń / łania
tiger tigress tygrys / tygrysica
boar sow knur / maciora, locha