Angielskie słówka w tłumaczeniach

Explanations: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • POLISH
 • ona pojawia się w wielu filmach
 • ona nigdy nie ogląda telewizji
 • aktorka nienawidzi telewizji
 • Britney Spears kocha lalki
 • ona ma setki lalek
 • najdroższa lalka
 • on jest człowiekiem akcji
 • on lubi zwykle rzeczy
 • na przykład
 • on kocha robienie prac w domych
 • we wszyscy wiemy, że ...
 • Superman lata/fruwa wszędzie
 • aktor w serialach telewizyjnych
 • on nigdy nie podróżuje samolotem
 • on boi się latania
 • on gra bohaterów w filmach
 • w prawdziwym życiu
 • on boi się klaunów
 • on nienawidzi ich twarzy
 • jeśli chodzi o reżysera filmowego Woody Allena
 • on nienawidzi pająków
 • on nienawidzi małych pokoi
 • on nienawidzi tłumów
 • on nienawidzi mnóstwa innych rzeczy
 • ludzie na zdjęciach
 • dopasuj ludzi do rzeczy
 • ona nie ma telewizora
 • on nigdy nie wchodzi do samolotów
 • on często robi prace w domu
 • on gra w gry komputerowe
 • on kocha jazdę na rowerze
 • on lubi kierowanie (samochodem)
 • on kocha czytanie książek
 • on nienawidzi bieganie
 • on lubi pływanie
 • ona kocha sałatki
 • ona lubi granie w koszykówkę
 • ona lubi oglądanie piłki nożnej
 • one nie lubi psów
 • ona nienawidzi pająków
 • blok (mieszkalny)
 • ENGLISH
 • she appears in many films
 • she never watches TV
 • the actress hates TV
 • Britney Spears loves dolls
 • she’s got hundreds of dolls
 • the most expensive doll
 • he is a man of action
 • he likes ordinary things
 • for example
 • he loves doing housework
 • we all know that …
 • Superman flies everywhere
 • the actor in the TV series
 • he never travels by plane
 • he’s frightened of flying
 • he plays heroes in film
 • in real life
 • he is frightened of clowns
 • he hates their faces
 • as for film director Woody Allen
 • he hates spiders
 • he hates small rooms
 • he hates crowds
 • he hates lots of other things
 • the people in the photos
 • match the people to the things
 • she doesn’t have a TV
 • he never goes on planes
 • he often does the housework
 • he plays computer games
 • he loves cycling
 • he likes driving
 • he loves reading books
 • he hates running
 • he likes swimming
 • she loves salads
 • she likes playing basketball
 • she likes watching football
 • she doesn’t like dogs
 • she hates spiders
 • a block of flats