Zdania w czasie Present Simple ćwiczenie

Napisz zdania w języku angielskim używając wyrazów poniżej. Zrób wszystkie konieczne zmiany w formach wyrazów jeżeli zajdzie taka potrzeba. NIE używaj skróconych form! PAMIETAJ o kropkach na końcu zdań.
always / early / Tom / arrive

television / Bob / watch / never

she / parties / enjoy / always

like / children / chocolate / usually

dinner / have / we / always / home

have got / I / nieces / nice / three

am / I / of / spiders / frightened

like / she / driving

also / playing / like / basketball / she

he / not like / football / watching